הרב יהודה לייב הלוי אשלג, "בעל הסולם"
הרב יהודה לייב הלוי אשלג (1884–1954)מכונה "בעל הסולם", על שם פירוש "הסולם" שכתב לספר הזוהר. כל ימיו עסק בעל הסולם בפירוש חוכמת הקבלה, בחידושה ובהפצתה בשדרות העם. הוא פיתח שיטה ייחודית ללימוד הקבלה, המאפשרת לכל אדם באשר הוא לחקור את המציאות שבה אנו חיים ולהתוודע אל שורשיה ואל מטרתה.